Kiküldetési platform

Foglalkoztató

A foglalkoztató egy olyan vállalkozásnak a tulajdonosa, amelynek munkaerőt adtak kölcsön. A foglalkoztató ezért minden olyan harmadik fél, aki számára munkaerő-kölcsönzés („bérmunka”) keretében munkát végeznek.

A kölcsönadott munkaerőt a foglalkoztató saját vállalatánál történő feladatok elvégzéséhez veszi igénybe, és gyakran állományba veszi a foglalkoztató vállalat. Azonban állományba vétel nélkül is fennállhat a munkaerő-kölcsönzés esete.
A kölcsönadott munkaerő a kölcsönzés idejére gyakran a foglalkoztató szakmai felügyelete alatt van.
A kölcsönadott munkaerő munkaadója a kölcsönzés idejére is a munkaerő-kölcsönző marad. Mivel azonban a foglalkoztató részben ténylegesen munkaadói funkciókhoz hasonló funkciókat lát el, az osztrák munkajog bizonyos munkaadói kötelezettségeket – mint pl. munkavédelmi előírások betartása – a foglalkoztatóra is átruház.

A határokon átnyúló munkavégzéssel összefüggésben a foglalkoztatónak az adott helyzettől függően a következő speciális kötelezettségeknek kell eleget tennie:

1. A B foglalkoztató vállalkozás székhelye az EU vagy az EGT valamely tagállamában vagy Svájcban van, és a neki kölcsönadott munkavállalókat továbbadja az A osztrák foglalkoztató vállalatnak.

 • A B foglalkoztató vállalat köteles
  • a munkaerő-kölcsönzést a Szövetségi Pénzügyminisztérium mellett működő Központi Koordinációs Hivatalnak (ZKO) bejelenteni;
  • gondoskodni arról, hogy a dokumentumok, mint pl. az A1-es társadalombiztosítási nyomtatvány, a bejelentés egy másolati példánya, a német nyelvű munkabérrel kapcsolatos dokumentumok és
  • a kiküldő állam által esetlegesen kiállított munkavállalási engedély az ausztriai munkavégzés helyén rendelkezésre álljon.
    
 • Az A foglalkoztató vállalat köteles
  • foglalkoztatási engedélyt kérni a Foglalkoztatási Szolgálattól (AMS), amennyiben a kölcsönzött munkavállalók harmadik állam vagy Horvátország állampolgárai;
  • szintén gondoskodni arról, hogy az A1-es társadalombiztosítási nyomtatvány, a bejelentés egy másolati példánya, a német nyelvű munkabérrel kapcsolatos dokumentumok és a kiküldő állam által esetlegesen kiállított munkavállalási engedély az ausztriai munkavégzés helyén rendelkezésre álljon.

2. A C foglalkoztató vállalkozás székhelye harmadik államban van, és a neki kölcsönadott munkavállalókat továbbadja az A osztrák foglalkoztató vállalatnak.

Az A foglalkoztató vállalatnak ehhez speciális munkaerő-kölcsönzési engedélyre – amit csak meghatározott esetekben adnak meg –, továbbá foglalkoztatási engedélyre van szüksége. Erre vonatkozó részletes információ az Alaki követelmények/munkavállalási engedély menüpont alatt olvasható.

3. Az A foglalkoztató vállalat székhelye Ausztriában van, és közvetlenül foglalkoztat olyan munkavállalókat, akiket külföldről kapott kölcsön.

Ha a külföldi munkaerő-kölcsönző vállalkozás székhelye az EU vagy az EGT valamely tagállamában vagy Svájcban van, az A foglalkoztató vállalat köteles

 • foglalkoztatási engedélyt kérni a Foglalkoztatási Szolgálattól (AMS), amennyiben a kölcsönzött munkavállalók harmadik állam vagy Horvátország állampolgárai;
 • az ausztriai munkavégzés helyén rendelkezésre bocsátani az olyan dokumentumokat, mint pl. az A1-es társadalombiztosítási nyomtatvány, a bejelentés egy másolati példánya, a német nyelvű munkabérrel kapcsolatos dokumentumok és a kiküldő állam által esetlegesen kiállított munkavállalási engedély. Ezeket a dokumentumokat a munkaerő-kölcsönző köteles az A foglalkoztató vállalkozás rendelkezésére bocsátani.

Ha a külföldi munkaerő-kölcsönző vállalkozás székhelye harmadik államban van, az A foglalkoztató vállalat köteles

 • beszerezni egy speciális munkaerő-kölcsönzési engedélyt – amit csak meghatározott esetekben adnak meg – továbbá egy foglalkoztatási engedélyt. Erre vonatkozó részletes információ az Alaki követelmények/munkavállalási engedély menüpont alatt olvasható.