Kiküldetési platform

Munkavállalók kiküldése

Mikor van szó munkaerő-kölcsönzésről?

Akkor beszélünk munkavállalók kiküldéséről, ha

 • egy munkaadó
 • munkavállalóit munkavégzés céljából Ausztriába küldi ki.

A tényleges gazdasági életben a „határon túli munka”, a határokon átnyúló munkavégzés, a munkaidő külföldön töltése különféle helyzetekben és formákban fordulhat elő.
Ezeknek egy része hasonló jellemzőkkel bír, amelyeket összességében „kiküldetésként” jellemezhetünk. Ha egy tényállás esetében fennállnak ezek a jellemzők, ha tehát Ausztriába való kiküldés áll fenn, akkor ahhoz különleges munkajogi jogok és kötelezettségek kapcsolódnak.

A kiküldetés jellemzői a következők:

 • A munkavállaló munkaviszonyban áll a munkaadóval, és munkavégzésének rendes helye nem Ausztriában van. A munkaviszony súlypontja tehát Ausztrián kívül van, és az ausztriai munkavégzés (szolgáltatásnyújtás) alatt is ott marad.
 • Ebből a szempontból lényegtelen az, hogy a vállalat székhelye melyik államban van. Kiküldetés akkor is fennállhat, ha a vállalat székhelye Ausztriában van.
 • Tervezett szolgáltatásnyújtás vagy egyéb pénzbeli értékkel rendelkező munkavégzés Ausztriában ennek a munkaadónak a felelőssége alatt.
 • Ennek a munkának vagy szolgáltatásnak az elvégzése vagy nyújtása Ausztriában olyan munkavállaló által, aki ezért Ausztriába utazik („kiküldött munkavállaló”).
 • Az ausztriai munkavégzéshez vagy szolgáltatásnyújtáshoz munkaerő igénybevételére van szükség; a munkaerő igénybevétele csak meghatározott időre szól, átmeneti jellegű.
 • Ha ehhez a munkavégzéshez vagy szolgáltatásnyújtáshoz létezik ausztriai székhellyel rendelkező szerződéses partner, a kiküldött munkaerő nem kerül ennek az osztrák szerződéses partnernek az állományába.
 • A határokon átnyúló munkavégzés nem pusztán a munkaadó szempontjából bír gazdasági értékkel – éppen ezért más tevékenységről van szó, mint pl. a rendezvények, kongresszusok, vásárok látogatása, a szórványos információgyűjtés, a képzés vagy a tárgyalások folytatása.

Melyek a munkaadók kötelezettségei?

 • Legalább olyan mértékű jövedelmet kell fizetniük, mint amilyet a törvény, rendelet vagy kollektív szerződés az adott munkavégzésre Ausztriában előír.
 • Az osztrák jog szerinti szabadságra való jogosultság biztosítása, amennyiben az a munkavállaló számára kedvezőbb.
 • Az osztrák előírások, különösen a munkaidőre, az anyasági védelemre, a fiatalkorú foglalkoztatottak védelmére, a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó előírások betartása.

Ezenkívül a munkavállalók kiküldésével kapcsolatban a munkaadók kötelesek különféle alaki követelményeket teljesíteni – részben még a kiküldetés előtt, részben pedig a kiküldött munkaerő alkalmazása alatt.

Ha egy munkaadó nem teljesíti ezeket a kötelezettségeket, akkor közigazgatási bírságra és perre számíthat. A munkabérre vonatkozó előírások súlyos megszegése esetén a munkaadót eltilthatják a további szolgáltatásnyújtástól Ausztriában.
Megéri betartani a kötelezettségeket. Részletesebb információkért tájékozódjon a weboldal egyes témaköreiben.