Posting of workers platform

Aenderung Historie

Kratek pregled kolektivne pogodbe

editorial note Gewerkschaft Bau - Holz


Delavci/zaposleni
Delavci


Območje veljavnosti
Avstrija


Začetek veljavnosti
1. 5. 2023


Rezultati zadnjih pogajanj
  • Povišanje minimalne plače za 9,80 %


Minimalna plača
  • Preprosta dela: € 13,26
  • Kvalificirana dela: od 13,77 € do 15,15 €
  • Visokokvalificirana dela: od 15,15 € do 16,04 €


Dodatki
npr. dodatek za nočno delo in pri dvoizmenskem delu za nočne ure


Delovni čas
Običajni tedenski delovnik znaša 38,5 ure
.
Dodatek za nadurno delo
: praviloma 50 %, za določena obdobja 100 %


Odpovedni roki
Odpovedni roki glede na trajanje delovne dobe zaposlenih:
  • Delojemalci: od 1 tedna do 9 tednov
  • Delodajalci: od 1 tedna do 9 tednov


Opomba: Zapadlost zahtevkov
Upoštevajte, da morajo biti vsi zahtevki iz delovnega razmerja zoper delodajalca v veljavnem delovnem razmerju predloženi v pisni ali ustni obliki
v roku 4 mesecev
, po zaključku delovnega razmerja pa morajo biti zahtevki glede plače predloženi v roku
3 mesecev
, sicer jih
ni več mogoče uveljavljati!
Neuspešno predloženih zahtevkov ni več mogoče uveljavljati, če v 18 mesecih od prvega uveljavljanja ni začet sodni postopek.


Druge prednosti na področju socialne politike
Npr.
  • Izredna plačila: regres in božičnica.
  • Varstvo pred odpovedjo v skladu s 15. členom avstrijskega zakona o materinskem varstvu (MSchG) velja za zvezno določeno trajanje zahtevkov za dodatek za nego otroka.