Posting of workers platform

Aenderung Historie

Krátky prehľad o KZ

editorial note Odborová organizácia Bau – Holz


Zamestnanci
Zamestnanci


Oblasť platnosti
Rakúsko


Začiatok platnosti
01. 05. 2023


Výsledky posledných rokovaní
  • Zvýšenie minimálnych miezd o 9,80 %


Minimálna mzda
  • Jednoduché činnosti: 13,26 €
  • Činnosti vyžadujúce kvalifikáciu: od 13,77 € do 15,15 €
  • Činnosti vyžadujúce vysokú kvalifikáciu: od 15,15 € do 16,04 €


Príplatky
napr. nočné príplatky v dvojzmennej prevádzke za nočné hodiny


Pracovný čas
Normálny pracovný čas je 38,5 hodín týždenne
.
Príplatok za nadčasy
: spravidla 50 %, v určitých časoch 100 %


Výpovedné lehoty
Výpovedná lehota sa určuje podľa dĺžky odpracovaných rokov zamestnanca:
  • Zamestnanec: od 1 týždňa až do 9 týždňov
  • Zamestnávateľ: od 1 týždňa až do 9 týždňov


Pozor: Zánik pohľadávok
Nezabudnite, že všetky pohľadávky vyplývajúce z pracovného pomeru voči zamestnávateľovi v platnom pracovnom pomere musia byť ústne alebo písomne uplatnené
do 4 mesiacov
, zmluvné mzdové nároky po ukončení pracovného pomeru
do 3 mesiacov
, pretože inak vaše pohľadávky
zaniknú!
Neúspešne uplatnené pohľadávky prepadajú, ak neboli súdne vyžiadané do 18 mesiacov od prvého uplatnenia.


Ďalšie sociálnopolitické výhody
napr.
  • Špeciálne príplatky: Dovolenkový a vianočný bonus.
  • Ochrana pred prepúšťaním § 15 Zákona o ochrane matky sa predlžuje na trvanie nároku na rodičovský príspevok stanoveného zákonom spolkovej krajiny.