Posting of workers platform

Aenderung Historie

Krótki przegląd zbiorowego układu pracy

editorial note Związek Zawodowy Branży Budowlanej i Drzewnej (Gewerkschaft Bau-Holz)


Pracownicy fizyczni / pracownicy umysłowi
Pracownicy fizyczni


Zakres obowiązywania
Austria


Początek obowiązywania
01.05.2023


Rezultaty ostatnich negocjacji
  • Podwyżka płac minimalnych o 9,80 %


Płaca minimalna/pensja minimalna
  • Proste czynności: 13,26 €
  • Czynności wymagające kwalifikacji: od 13,77 € do 15,15 €
  • Czynności wymagające wysokich kwalifikacji: od 15,15 € do 16,04 €


Dodatki
np. dodatek za nocną zmianę, a w razie pracy na dwie zmiany za godziny pracy w nocy


Czas pracy
Normalny tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 38,5 godziny
.
Dodatek za nadgodziny
: z reguły 50%, w określonym czasie 100%


Okresy wypowiedzenia
Okresy wypowiedzenia w zależności od okresu zatrudnienia pracownika w zakładzie:
  • przez pracownika: od 1 tygodnia do 9 tygodni
  • przez pracodawcę: od 1 tygodnia do 9 tygodni


Uwaga: Przepadek roszczeń
Należy pamiętać, że wszelkich roszczeń ze stosunku pracy należy dochodzić od pracodawcy w formie pisemnej lub ustnej
w przeciągu 4 miesięcy
w przypadku pozostawania w stosunku zatrudnienia, natomiast po zakończeniu stosunku zatrudnienia roszczeń płacowych wynikających z umowy
w przeciągu 3 miesięcy
, gdyż w innym razie roszczenia te
przepadają!
. Bezskutecznie dochodzone roszczenia przepadają, gdy w przeciągu 18 miesięcy od pierwszego wysunięcia roszczeń nie zostanie wytoczony proces przed sądem.


Pozostałe zdobycze polityki społecznej
na przykład:
  • Wypłaty dodatkowe: dodatek urlopowy i gratyfikacja bożonarodzeniowa.
  • Ochrona przed wypowiedzeniem na podstawie § 15 MSchG (austr. ustawa o ochronie macierzyństwa) obowiązuje w okresie uregulowanego w przepisach federalnych prawa do zasiłku wychowawczego.