Posting of workers platform

Dejavnost predelave železa in kovine / Kurzübersicht

Kratek pregled kolektivne pogodbe

editorial note Vir: Gewerkschaft PRO-GE


Delavci/zaposleni
Delavci


Območje veljavnosti
Avstrija


Začetek veljavnosti
1. 1. 2022


Rezultati zadnjih pogajanj
 • Povišanje plače po kolektivni pogodbi za 3,45 %
 • Povišanje dejanske plače za 3,00 %
 • Povišanje nadomestil za vajence za 3,45 %
 • Povišanje dodatkov po kolektivni pogodbi za 3,45 %
 • Povišanje nadomestil stroškov za 2,5 %


Minimalna plača
2.069,00 €


Nadomestila za vajence
1. leto vajeništva 726,13 €
2. leto vajeništva 914,37 €
3. leto vajeništva 1.204,83 €
4. leto vajeništva 1.602,85 €


Nadomestila
Nadomestilo za oddaljenost, dodatek za delo v umazanem okolju, za posebne pogoje dela in za nevarnost, dodatek za nočno delo, dodatek za izmensko delo (2. in 3. izmena), nadomestilo za montažo itd.


Delovni čas
Redni tedenski delovni čas znaša 38,5 ure
.
Dodatek za nadurno delo
: praviloma 50 %, za določena obdobja 100 %.


Odpovedni roki
Odpovedni roki
glede na trajanje delovne dobe delavca:
 • Delavci
  : od 1 tedna do 6 tednov
 • Delodajalci
  : od 1 tedna do 16 tednov


Opomba: Zapadlost zahtevkov
Upoštevajte, da morajo biti določeni zahtevki iz delovnega razmerja (npr. nadomestila za nadure, potni stroški ter določena nadomestila in dodatki) zoper delodajalce predloženi
v 6 mesecih
v pisni obliki, sicer jih
ni več mogoče uveljavljati
!


Druge prednosti na področju socialne politike
Priznavanje obdobja za starševski dopust za odpovedni rok, zahtevka za nadomestilo za bolniško odsotnost in trajanja dopusta do 22 mesecev.