Posting of workers platform

Spracovanie železa a kovu / Kurzübersicht

Krátky prehľad o KZ

editorial note Zdroj: Odborová organizácia PRO-GE


Zamestnanci
Zamestnanci


Oblasť platnosti
Rakúsko


Začiatok platnosti
01. 01. 2022


Výsledky posledných rokovaní
 • Zvýšenie mzdy KZ o 3,45 %
 • Zvýšenie skutočnej mzdy o 3,00 %
 • Zvýšenie odmien učňov o 3,45 %
 • Zvýšenie prídavkov podľa KZ o 3,45 %
 • Zvýšenie náhrad výdavkov o 2,5 %


Minimálna mzda
2 069,00 €


Odmeny učňov
1. ročník 726,13 €
2. ročník 914,37 €
3. ročník 1 204,83 €
4. ročník 1 602,85 €


Prídavky
Príspevok za vzdialenosť, príspevky SEG, nočné príplatky, príplatky za zmenu (2. a 3. zmena), príplatky za montáže a i.


Pracovný čas
Normálny pracovný čas je 38,5 hodín týždenne
.
Príplatok za nadčasy
: spravidla 50 %, v určitých časoch 100 %.


Výpovedná lehota
Výpovedná lehota
sa určuje podľa dĺžky odpracovaných rokov zamestnanca:
 • Zamestnanec
  : od 1 týždňa až do 6 týždňov
 • Zamestnávateľ
  : od 1 týždňa až do 16 týždňov


Pozor: Zánik pohľadávok
Nezabudnite, že určité pohľadávky vyplývajúce z pracovného pomeru (napr. odmeny za nadčasy, náhrady výdavkov za cestovné, ako aj určité príplatky a prídavky) musia byť voči zamestnávateľovi ústne alebo písomne uplatnené
do 6 mesiacov
, pretože v opačnom prípade vaše pohľadávky
zaniknú
!


Ostatné sociálnopolitické výhody
Započítanie rodičovskej dovolenky do výpovednej lehoty, nárok na nemocenskú dávku a dĺžka dovolenky až do 22 mesiacov.