Posting of workers platform

Živnost zpracování železa a kovů / Kurzübersicht

přehled kolektivní smlouvy

editorial note Zdroj: Odborový svaz PRO-GE


Dělnické profese / technicko-hospodářští pracovníci
Dělnické profese


Oblast platnosti
Rakousko


Začátek platnosti
1. 1. 2022


Výsledky posledních jednání
 • Zvýšení mezd podle kolektivní smlouvy o 3,45 %
 • Zvýšení skutečných mezd o 3,00 %
 • Zvýšení odměny učňů o 13,45 %
 • Zvýšení příplatků podle kolektivní smlouvy o 3,45  %
 • Zvýšení odškodnění za výdaje o 2,5 %


Minimální mzda / minimální plat
2 069,00 €


Odměna učňů
1. rok učení 726,13 €
2. rok učení 914,37 €
3. rok učení 1 204,83 €
4. rok učení 1 602,85 €


Příplatky
Příplatek za vzdálenost, příplatek za práci ve znečištěném prostředí, rizika a práci ve ztíženém pracovním prostředí, příplatek za práci v noci, příplatek za práci na směny (2. a 3. směna), montážní příplatek apod.


Pracovní doba
Běžná týdenní pracovní doba činí 38,5 hodin
.
Příplatek za práci přesčas
: zpravidla 50 %, v určitých časech 100 %.


Výpovědní lhůty
Výpovědní lhůty
podle trvání příslušnosti zaměstnance k podniku:
 • Zaměstnanec
  : od 1 týdne do 6 týdnů
 • Zaměstnavatel
  : od 1 týdne do 16 týdnů


Upozornění: zánik nároků
Vezměte na vědomí, že určité nároky z pracovního poměru (např. úhrada přesčasů, odškodnění za cestovní výdaje, jakož i určité přirážky a příplatky) vůči zaměstnavateli musí být uplatněny písemně
do šesti měsíců
, protože vaše nároky jinak
propadnou
!


Další vymoženosti sociální politiky
Zápočet rodičovské dovolené do výpovědní lhůty, nároku na nemocenskou a délky dovolené do 22 měsíců.