Posting of workers platform

Obrtna mlekarstva in sirarne / Kurzübersicht

Kratek pregled kolektivne pogodbe

editorial note Vir: Gewerkschaft PRO-GE


Delavci/zaposleni
Delavci


Območje veljavnosti
Avstrija


Začetek veljavnosti
1. 11. 2021


Rezultati zadnjih pogajanj
  • Povišanje plač po kolektivni pogodbi za 2,7 %
  • Povišanje dodatkov za delovno dobo za 2,7 %
  • Povišanje dnevnic za 2,7 %
  • Povišanje nadomestil za vajence za 2,7 %


Minimalna plača
  • Preprosta dela: od 1.920,00 € do 2.215,00 €
  • Kvalificirana dela: 2.328,00 €


Nadomestilo za vajence
v 1. letu vajeništva: € 775,00
v 2. letu vajeništva: € 997,00
v 3. in 4. letu vajeništva: € 1.440,00


Nadomestila/dodatki
Dodatek za delovno dobo, dodatki za delo v umazanem okolju, za posebne pogoje dela in za nevarnost, dodatek za vodje skupin/preddelavce, dodatki za določena dela


Delovni čas
Redni tedenski delovni čas znaša 38,5 ure.
Dodatek za nadurno delo: praviloma 50 %, za določena obdobja 100 %.


Odpovedni roki
Za delodajalce in delojemalce:
do 6 mesecev 1 teden
več kot 6 mesecev 2 tedna
več kot 5 let 4 tedne


Opomba: Zapadlost zahtevkov
Zahtevke je treba predložiti v 3 mesecih po njihovem nastanku!


Druge prednosti na področju socialne politike
  • Posebni prejemek božičnice in regresa
  • Jubilejne nagrade