Posting of workers platform

Peki / Kurzübersicht

Kratek pregled kolektivne pogodbe

editorial note Vir: Gewerkschaft PRO-GE


Delavci/zaposleni
Delavci


Območje veljavnosti
Avstrija


Začetek veljavnosti
1. 10. 2022


Rezultati zadnjih pogajanj
  • Povišanje plač po kolektivni pogodbi za 6,5 %
  • Povišanje nadomestil za vajence za 6,5 %


Minimalna plača
  • Preprosta dela: od 1.567,57 € do 1.622,40 €
  • Kvalificirana dela: od 1.709,10 € do 1.900,92 €
  • Visokokvalificirana dela: od 2.104,16 € do 2.317,33 €


Nadomestilo za vajence
v 1. letu vajeništva: 562,16 €
v 2. letu vajeništva: 713,76 €
v 3. letu vajeništva: 1.013,65 €
v 4. letu vajeništva (v primeru dvojnega vajeništva, vsa 4 leta v istem podjetju, pek/slaščičar) 1.112,14 €


Dodatki
Dodatek za posebne pogoje dela, dnevnica, dodatek za primanjkljaj, dodatki za nočno delo ter nedeljsko delo in delo ob praznikih.


Delovni čas
Običajni tedenski delovnik znaša 40 ur
.
Dodatki za nadurno delo
: 50 % do 200 %.


Odpovedni roki
1 dan do konca delovnega tedna


Opomba: Zapadlost zahtevkov
Upoštevajte, da morajo biti
zahtevki
iz delovnega razmerja zoper delodajalca predloženi
v roku 4 mesecev
(opomba: izjeme!) v pisni obliki, sicer jih
ni več mogoče uveljavljati
!


Druge prednosti na področju socialne politike
  • Izredno plačilo božičnice in regresa