Posting of workers platform

Družstevní mlékárny (Raiffeisen) / Kurzübersicht

Stručný přehled kolektivní smlouvy

editorial note Zdroj: Odborový svaz PRO-GE


Dělnické profese / technicko-hospodářští pracovníci
Dělnické profese


Oblast platnosti
Rakousko


Začátek platnosti
1. 11. 2018


Výsledky posledních jednání
  • Zvýšení mezd a platů podle kolektivní smlouvy o 3,00 %
  • Zvýšení příplatků podle odpracovaných služebních let o 3,00 %
  • Zvýšení stravného o 2,85 %
  • Zvýšení odměny učňů o 3,00 %


Minimální mzda / minimální plat
  • Jednoduché činnosti: od 1 800,79 € do 2 077,35 €
  • Kvalifikované činnosti: € 2 183,27


Odměna učňů
v 1. roce učení: € 727,08
ve 2. roce učení: € 934,81
ve 3. a 4. roce učení:: € 1 350,28


Příplatky/přirážky
Příplatky podle odpracovaných služebních let, příplatky za práci ve znečištěném prostředí, příplatky za práci ve ztížených pracovních podmínkách a rizikové příplatky


Pracovní doba
Běžná týdenní pracovní doba činí 38,5 hodin
.
Příplatek za práci přesčas
: zpravidla 50 %, v určitých časech 100 %.


Výpovědní lhůty
Pro technicko-hospodářské pracovníky a dělnické profese:

do 6 měsíců 1 týden
až 5 let 2 týdny
nad 5 let 4 týdny


Upozornění: zánik nároků
Nároky musí být uplatněny
do 3 měsíců
po jejich vzniku, resp. vejití ve známost!


Další vymoženosti sociální politiky
  • Zvláštní výplata vánoční odměny a příspěvku na dovolenou
  • Odměna při životním výročí zaměstnance

Tell a friend